Mời tham gia Triển lãm Y tế Quốc tế khu vực Trung Đông – Arab Health 2020

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆPV/v: Mời tham gia Triển lãm Y tế Quốc tế khu vực Trung Đông – Arab Health 2020
Nhân dịp sự kiện Triển lãm Y tế Quốc tế khu vực Trung Đông diễn ra vào đầu năm 2019, CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIỀN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DU LỊCH ANZ trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp…Mời tham gia Triển lãm Y tế Quốc tế khu vực Trung Đông – Arab Health 2020