Đồng hồ để bàn – Quà tặng hiện đại ý nghĩa

Quà tặng ngoài việc duy trì mối quan hệ giữa 2 bên thì nó còn là hình thức PR hiệu quả trong phương án Marketing của doanh nghiệp. Đây được xem là một trong những hình thức tiếp cận và gây hứng thú cho khách hàng, buộc khách hàng phải biết đến sản phẩm của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp tăng mức doanh đột biến.[FONT=Times New…[/COLOR]Đồng hồ để bàn – Quà tặng hiện đại ý nghĩa